• Gợi ý từ khóa:
  • Diệt mối, Diệt gián, Diệt chuột...

Chính sách bảo mật

Tự làm diệt côn trùng cam kết bảo mật của bạn.

Bởi vì sự bảo mật của bạn quan trọng với chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra chính sách bảo mật để cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn tìm hiểu website chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại thu thập thông tin của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào. Chính sách bảo mật này sẽ giải quyết những biện pháp bảo mật dữ liệu thông tin của chúng tôi, những lựa chọn bạn phải truy cập và kiểm soát một vài thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi và một số vấn đề khác. Chúng tôi thực hiện những thay đổi đến chính sách bảo mật và sẽ được cập nhật đến trang web. Trách nhiệm của bạn là xem lại những chính sách bảo mật một cách thường xuyên và lưu giữ những thay đổi đó. 

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT CHO TRẺ EM

Trang web này không dành cho hoặc hướng đến những người có độ tuổi dưới 18. Trang web Tự làm diệt côn trùng không bán những sản phẩm cho trẻ em. 

NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN LÀ GÌ? TẠI SAO?

Nếu chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân (như miêu tả bên dưới), sau này bạn có thể truy cập, sửa đổi thông tin chúng, và xóa bỏ chúng từ hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi không bán hoặc thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức cá nhân thứ 3 nào.

Chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ, và số điện thoại của bạn.

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin khác. (nếu cần thiết)

Có thể chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi yêu cầu địa chỉ email của bạn hoặc những thông tin cần thiết khác để liên hệ trực tuyến đến bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin để hoàn thiện và hỗ trợ sự mua hàng của bạn từ website Tự làm diệt côn trùng, tăng cường trải nghiệm mua sắm cũng như tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, cung cấp cho bạn thông tin liên lạc về mua hàng, thông điệp tiếp thị về các sản phẩm qua email, các kênh kỹ thuật số khác) về sản phẩm, tính năng, dịch vụ, những tính năng đặc biệt sẽ được cập nhật tại trang web: Tulamdietcontrung.com.vn của chúng tôi nếu bạn đã lựa chọn dịch vụ này. Thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ đến nhân viên của chúng tôi và bên thứ 3 liên quan đến việc hoàn thành giao dịch của bạn, vận chuyển đơn hàng hoặc thực hiện những dịch vụ, các hoạt động khác trong việc hỗ trợ bạn sử dụng website: Tulamdietcontrung.com.vn

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin khác từ bạn

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như được miêu tả bên dưới. Sau đó bạn sẽ truy cập và sửa đổi thông tin hoặc xóa bỏ chúng. Bạn cũng có thể chỉ cần chọn không cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của bạn tại điểm thu thập; tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin thì chúng tôi sẽ không thể hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn. 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mua hàng của bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin được tạo bởi người mua sản phẩm và dịch vụ như phương pháp thanh toán. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tiến hàng đặt hàng của bạn và hỗ trợ sử dụng trang web: Tulamdietcontrung.com.vn. Thông tin này có thể được tiết lộ đến nhân viên của chúng tôi và bên thứ 3 liên quan đến việc hoàn thành giao dịch của bạn, vận chuyển đơn hàng hoặc hỗ trợ sử dụng website Tulamdietcontrung.com.vn. Chúng tôi không lưu giữ thông tin thẻ tín dụng nhạy cảm của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN TRONG VÒNG BAO LÂU?

Chúng tôi thường lưu giữ các dữ liệu người dùng trên máy chủ của chúng tôi hoặc kho lưu trữ dữ liệu miễn là chúng tôi cần chúng một cách hợp lý. Chúng tôi có thể thay đổi những thực tế này theo những yêu cầu thay đổi. Ví dụ, chúng tôi có thể xóa một vài dữ liệu nếu cần để giải phóng không gian lưu trữ. Ngoài ra chúng tôi sẽ giữ những dữ liệu khác trong thời gian lâu hơn nếu luật pháp yêu cầu.

SỰ ĐỒNG Ý ĐẾN CHÍNH SÁCH NÀY

Khi sử dụng trang web: Tulamdietcontrung.com.vn là bạn đã đồng ý đến chính sách bảo mật này. Đây là toàn bộ chính sách bảo mật độc quyền và đã được thay thế bởi những phiên bản trước đó. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật bởi đăng lên một phiên bản bảo mật khác trên trang web này, do đó trách nhiệm của bạn là phải cập nhật, xem xét website thường xuyên.

Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng xem điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin chi tiết.

NẾU BẠN CÓ MỘT VÀI CÂU HỎI CÁ NHÂN

Nếu bạn có câu hỏi cá nhân nào về website: Tulamdietcontrung.com.vn, xin vui lòng ghé qua trang web hoặc gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của chúng tôi: 1800 545 468

 


Tự Làm Diệt Côn Trùng
Tự Làm Diệt Côn Trùng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

0368 298 280