• Gợi ý từ khóa:
  • Diệt mối, Diệt gián, Diệt chuột...

Điều khoản sử dụng

Một số nội dung về pháp lý hoặc quy phạm pháp luật. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi mua hàng của chúng tôi.

Những điều khoản sử dụng (Điều khoản) là một điều khoản giữa bạn và phòng luật của chúng tôi. Điều khoản áp dụng cho website www.Tulamdietcontrung.com.vn và những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp qua đó ví dụ như khuyến mại, phân phối sản phẩm diệt côn trùng được sản xuất bởi bên thứ 3 và được phân phối chính bởi chúng tôi. Điều khoản này ứng dụng cho website, những sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Hãy đọc những điều khoản một cách cẩn thận trước khi bạn truy cập trang web, các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý những điều khoản này, xin đừng sử dụng website, những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn là người mới hoặc tiếp tục truy cập trang web tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ. Sự thể hiện của bạn cho thấy rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đồng ý những điều khoản, chịu sự rằng buộc bởi những thông tin gồm mọi sửa đổi, cập nhật trong thời gian tới. Trang web của chúng tôi không phù hợp với bạn nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này. 

Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản hoặc sửa đổi nào hoặc không hài lòng đến website, sản phẩm, dịch vụ theo bất kỳ cách nào đó thì bạn không nên truy cập website thêm nữa. Điều khoản sử dụng của chúng tôi có quyền, không bắt buộc nhưng phải thực thi một cách nghiêm chỉnh điều khoản thông qua hỗ trợ, kiểm duyệt cộng đồng, điều tra tích cực, kiện tụng và truy tố. Những điều khoản sẽ thay đổi theo quyết định của chúng tôi, và nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật lên website, xin vui lòng xem xét mỗi điều khoản khi bạn sử dụng trang web, những sản phẩm hoặc dịch vụ để nghiên cứu từng sự thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi thể hiện rằng bạn đồng ý với tất cả sự thay đổi.

Để sử dụng dịch vụ cũng như mua sắm sản phẩm, bạn phải ít nhất 18 tuổi. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chứng thực bạn ít nhất 18 tuổi và bạn phải đồng ý những rằng buộc trong những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý sự rằng buộc bởi những điều khoản này hoặc bạn chưa đủ 18 tuổi, xin vui lòng ngừng truy cập website.

Quyền sở hữu trang web của chúng tôi. Tất cả nội dung tron website bao gồm đồ họa, thiết kế, ảnh, videos đều thuộc sở hữu bởi công ty chúng tôi và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ khác. Logo và nhãn hiệu được sở hữu bởi Tự làm diệt côn trùng và có lẽ không được sử dụng hoặc sao chép lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Thêm vào đó, bạn không được biên tập lại, sao chép lại trang web của chúng tôi.

Đặt sản phẩm

Sau khi đặt hàng trên website, bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn ("Xác nhận đơn hàng"). Điều này không có nghĩa rằng đơn hàng của bạn đã được chấp nhận. Đơn hàng của bạn thiết lập đến chúng tôi để mua sản phẩm và mọi đơn hàng được đặt qua trnag web đều được chấp nhận và chúng tôi sẽ xác nhận sự chấp nhận đó bằng cách gửi cho bạn một email xác nhận sự vận chuyển hàn của bạn ("Email xác nhận vận chuyển")

Giá cả và mặt hàng có sẵn trên web có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Trang web của chúng tôi chứa lượng lớn sản phẩm và có thể những sản phẩm được liệt kê trên web của chúng tôi có thể có giá chưa chính xác, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo độ chính xác. Nếu giá chính xác của sản phẩm cao hơn giá trên web của chúng tôi thì chúng tôi có thể liên lạc với bạn hướng dẫn trước khi vận chuyển sản phẩm hoặc thông báo với bạn rằng bạn đã bị từ chối đơn hàng. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp những sản phẩm giá thấp không chính xác, ngay cả sau khi chúng tôi đã gửi bạn email xác nhận đơn hàng hoặc xác nhận vận chuyển. Bạn thừa nhận rằng những sản phẩm có thể được bán rất nhanh và có thể những sản phẩm bạn đặt không còn sẵn trong kho. Bạn có thể hủy đơn hàng sau khi bạn nhận được một sự xác nhận đơn hàng mà không bị mất bất kỳ khoản phí nào nếu chúng tôi không thể giao sản phẩm bạn đặt vì không có sẵn.

Vận chuyển

Điều khoản "vận chuyển" hoặc "giao hàng" bao gồm bắt đầu vận chuyển những sản phẩm đặt hàng cho nhiều lần mua hoặc những sản phẩm được mua gồm những thành phần phải vận chuyển riêng biệt. Đơn hàng của bạn có thể gồm những sản phẩm mà yêu cầu gói những kiện hàng riêng lẻ. Trong tất cả những đơn hàng, chúng tôi cố gắng vận chuyển những kiện hàng đơn lẻ với nhau để hàng của bạn đến cùng một thời điểm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi bắt đầu vận chuyển những kiện hàng đơn lẻ trước khi hàng có sẵn trong kho. Khi chúng tôi thông báo cho bạn rằng đơn hàng của bạn đã được giao hàng thể hiện thời gian khi bắt đầu vận chuyển và điều đó không có nghĩa là tất cả sản phẩm được đặt được giao hàng cùng 1 thời điểm.

Tự Làm Diệt Côn Trùng
Tự Làm Diệt Côn Trùng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

0368 298 280